Hovedseksjon

Tester ny eksamensform

Lærer Brigitte Bergo og elev Eva Helene Andberg i biologi på vg3

- Formålet med utprøvingen av en langtidsoppgave er for å se om det lar seg gjøre å lage en ny eksamensform som er mer tilpasset den nye læreplanen i faget, særlig den delen hvor elevene skal utforske og fordype seg, forteller biologilærer Brigitte Bergo på Lambertseter vgs.

Bergo ble kontaktet av UDIR (Utdanningsdirektoratet) fordi hun lenge har fokusert på utforskning og visualisering av fagstoffet. For to år siden kjørte hun et lignende opplegg hvor elevene fikk en utforskende langtidsoppgave som vurdering, og som de deretter presenterte muntlig. Elevene fordypet seg i et selvvalgt tema og flettet så mange kompetansemål fra læreplanen som mulig inn i arbeidet sitt. Dette arbeidet varte i flere uker før de presenterte det muntlig.

Mulighet til fordypning

Det var et opplegg som minner om dagens utprøving av eksamen, så da Bergo ble kontaktet av UDIR, takket hun ja med en gang. - Det er akkurat sånn jeg har lyst til at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Det å gi elevene en mulighet til å fordype seg i et tema de selv velger og samtidig relaterer det hele til læreplanen, er slik jeg tenker læreplanen har som hovedmål i faget biologi, forklarer hun.

Hennes bidrag i nemda ble dermed å lage forslag til oppgavetekst, forslag til mulige presentasjonsformer og mulige vurderingskriterier. Rett og slett lage et ferdig opplegg som andre lærere kan ta utgangspunkt i under selve utprøvingen. Nylig presentert hun det for biologielevene på vg3 og er i gang med opplegget.

- Så langt er det mange som virker veldig gira og engasjert og det har allerede kommet mange gode utforskende problemstillinger, som for eksempel: hvordan ulike giftstoffer brukt på planter påvirker fotosyntesen hos plantene?

Lambertseter i front

Lambertseter er kjent for å være i front når det kommer til akademisk utvikling. Fagene som er med i prøveordningen på skolen er: biologi2 og politikk og menneskerettigheter.

Elev Eva Helene Andberg i biologi på vg3 synes opplegget virker veldig spennende, blant annet fordi det gir tid til å vise kunnskap, i stedet for dagens eksamensordning hvor det forventes at du presterer på ditt beste i løpet av én dag. - Nå kan vi få mulighet til å jobbe med faget over tid og levere et produkt man har jobbet godt med. Dette er også slik vi vil møte oftere i arbeidslivet. For det er vel sjelden at du i arbeidslivet må løse ting uten hjelpemidler, forklarer hun.  

Andberg løfter samtidig frem at elevene selv kan velge tema. Det gir mulighet til å velge noe som man interesserer seg for og har lyst til å lære mer om. Det gjør også at oppgavene ofte blir lettere å skrive. I tillegg får vi vist at vi kan bruke relevante og troverdige kilder og referere godt til de, fortsetter hun.

Brigitte Bergo ser frem til å følge opp elevene, se resultatene - og nettopp resultatene eller produktene skiller seg fra tradisjonell eksamen. - Elevene har stor valgfrihet når det kommer til å presentere disse. Håpet er å treffe så mange elever som mulig med tanke på å skape eierskap til oppgaven. Foreløpig ser det lovende ut, avslutter hun.

For mer informasjon:

Velkommen til Åpen dag på Lambertseter 31. januar kl. 15:00-19:00