Hovedseksjon

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

FOTO: Lambertseter vgs

Skaperglede, engasjement og utforskertrang er viktige ingredienser for å krydre en skolegang…

Et av satsningsområdene på Lambertseter er "aktive og medskapende elever". En satsning som skal bidra til viktig dybdelæring.

Men hvordan skal egentlig disse pedagogiske honnørordene se ut i praksis? Det er spørsmål som lærere på Lambertseter ofte stiller seg i profesjonsfellesskapene.    

- I samfunnskunnskap har vi tidligere hatt et opplegg hvor elevene har satt seg inn i en pågående konflikt i verden og skrevet en større fagartikkel om dette. I lys av inntoget av kunstig intelligens og satsningsområdet "aktive og medskapende elever", ønsket vi å endre litt på det, forklarer lektor Hanne Sundelin-Sagdahl.

Pågående konflikt

Sammen med fire andre samfunnskunnskapslærere og lærerstudenter utviklet de et opplegg hvor elevene skulle få jobbe som journalister innen hvert sitt konfliktområde. Noen klasser fikk velge konflikter på egenhånd, andre fikk tildelt en pågående og aktuell konflikt hvor de skulle sette seg inn i den og produsere et nyhetsklipp med et tydelig perspektiv.

- Noen grupper fokuserte på aktører, andre på løsninger, bakhistorien og årsaker eller påvirkning på sivile, fortsetter Sundelin-Sagdahl.

- Dette ble så sydd sammen til en sammenhengende nyhetssending i Urix-stil. En nyhetssending, laget av og for elevene. På denne måten fikk de vist fagkompetanse kombinert med digitale ferdigheter gjennom bruken av programmet Creaza. 

Fungerer godt

Elev Lavrans Tvedt Bølstad i 1STA på vg1 synes opplegget har fungert bra. 

- Jeg har likt det og det tror jeg gjelder flere i klassen. Det var interessant å høre om internasjonale konflikter som jeg ikke visste eksisterte engang, fortsetter han.      

Hanne synes elevene på vg1 har jobbet med stor iver. De har laget en plan for innspillingen. Skrevet manus. Gjennomført filmopptak og fått faglig påfyll underveis, avslutter hun.