Hovedseksjon

Meningokokkvaksinering 2023/2024

Vaksinering

Tidligere ble vaksinen gitt til elever på vg3, men det er anbefalt å gi vaksinen til elever på vg1. Det betyr at vi må gjennomføre et engangsløft med vaksinering av to ekstra årskull, og at alle elever vil få tilbud om vaksine dette skoleåret.

Vi starter vaksineringen av elevene på vg3 og vg2 i september, og elevene på vg1 vil få tilbud om vaksinen i februar.

Ungdom i alderen 16-19 år har høyere forekomst av meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) enn andre aldersgrupper. FHI sin gjeldende anbefaling for vaksine til ungdom er følgende: “Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner.»

I løpet av september tilbyr skolehelsetjenesten vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse til de elever på VG2 og VG 3 som ikke har fått vaksinen ennå. Vaksinen er gratis, det er et frivillig tilbud og den gis her på skolen 14. og 15. september. 

Informasjon om hjernehinnebetennelse og vaksinen kan du lese om her:

https://www.fhi.no/contentassets/8db79c06d85d48a7807b0bc19cc6e3a9/vedlegg/kort-versjon_informasjonsark-smittsom-hjernehinnebetennelse.pdf

https://www.fhi.no/ss/hjernehinnebetennelse/vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/#vaksine-til-ungdom

 

Ved spørsmål kan man ta kontakt med helsesykepleier Monica von der Fehr på teams eller telefon 46 88 23 62