Hovedseksjon

Sommerhilsen fra avtroppende rektor og annonsering av ny rektor

Sivs siste dag

Sommerhilsen fra rektor Siv Østlie Jacobsen

Kjære Lambert-foresatte

 

Vi legger bak oss nok et spesielt skoleår. I dag har vi avsluttet vårens slit og innspurt med leker og sosiale aktiviteter på tvers av klasser – og vi ønsker alle elever og foresatte en riktig god sommer! 

2022 kom heldigvis med en mer normal hverdag. Men det har vært strevsomt for mange å finne tilbake til de «gode gamle» skolerutinene. Uten både fraværsgrense og eksamensriset bak speilet, har elevene måttet hente fram selvdisiplinen og egne ambisjoner som drivkraft for å komme på skolen og til å gjennomføre alt som kreves av dem.  

 

En evalueringsrapport utarbeidet for Osloskolen, viser at elever på videregående skoler i Oslo siden mars 2020 har hatt (minst) 9 måneder med enten hjemmeskole (nedstenging) eller rødt smittevernnivå. Det er en betydelig andel av alle skoledagene deres! Videre viser rapporten at elever og lærere opplever å ha hatt størst læringstap i fagene matematikk og fremmedspråk. På Lambertseter så vel som i Osloskolen for øvrig, har vi det siste året jobbet målrettet for å forsøke å kompensere for noe av dette tapet. På Lambertseter har vi satt inn ekstra støttetiltak som for eksempel vinterferie- og påskeskole. Både elever og lærere har jobbet hardt, og vi er så glade og stolte over at de aller fleste elevene våre også i år fullfører og består det skoleåret vi legger bak oss.  

 

Lærere i Oslo rapporterer om det de betegner som elevers «sosialt læringstap» etter korona. Mange ungdommer sliter med ettervirkninger av lange perioder med kohorter og begrenset sosial omgang. En av våre største styrker på Lambertseter har alltid vært det gode elevmiljøet ved skolen. Vi ser dessverre at det Oslo-undersøkelsen viser, også gjelder for våre elever. Derfor vil vi også i året som kommer jobbe ekstra hardt og målrettet med aktiviteter som skaper tilhørighet til skolen, og for å gi elevene gode felles opplevelser som igjen knytter oss sammen i et sterkt fellesskap.  

 

Når elevene nå tar sommerferie, går jeg ut av dørene på Lambertseter for siste gang som rektor ved skolen. Fra høsten starter jeg i ny jobb ved Universitetet i Oslo. Jeg vil derfor også benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid med dere foresatte i de åtte årene jeg har ledet skolen. Vi vet at elevene våre har svært gode støttespillere i dere der hjemme, og som rektor har jeg satt stor pris på både den rosen og risen dere gir oss. Fortsett med det.

 

Med ønsker om en god sommer til alle!

 

Siv, rektor 

 

Ny rektor på Lambert er Kathrine Reine

Kathrine Reine er ansatt som ny rektor ved skolen fra august 2022. Hun kommer fra stillingen som rektor ved Holtet videregående, og hun kjenner Lambertseter godt gjennom samarbeidet som Holtet og vi har hatt om «Lambert 2023» - den nye campusen på Ekebergsletta. Både elever, lærere og andre ansatte gleder oss til å bli bedre kjent med henne.

Kathrine Reine.png