Hovedseksjon

Sommerhilsen fra avtroppende rektor

VG3-collage

Dette skoleåret er også året innføringen av Fagfornyelsen (LK20) avsluttes og kan kalles endelig iverksatt. Og for første gang på fire år har vi gjennomført eksamen.

Høsten 2022 var i stor grad preget av at mange elever trengte å finne sin plass, sammen med nye medelever og nye lærere. Vi brukte mye tid på samtaler og fellesskapende aktiviteter i og på tvers av klasser og trinn. Inkludering og godt sosialt læringsmiljø har stått i fokus.

Skolehverdagen vår skal engasjere og inkludere og det har vært fantastisk å se hvor engasjerte og dedikerte elevene våre er i både faglige og sosiale aktiviteter. Humor, glede, konsentrasjon og alvor er ord som kjennetegner skolehverdagen vår. 

Noen overraskelser har vi hatt i løpet av året. At gymsalen brant ned til grunnen var den største av dem. Skolen står nå uten gymsal og det vil være utfordringer knyttet til det neste skoleår. Vi har ansatt en prosjektleder som skal holde i prosjektet fra skolens side og vi har gode samtaler med både Utdanningsetaten og Oslobygg rundt veien videre.

Dette skoleåret har vi hatt stor økning av søkere til skolen. Vi vet at sentrumsskolene trekker mange elever, og derfor er vi spesielt stolte av at Lambertseter i år, på tross av det, er byens nest mest populære videregående skole. Vi har gode lærer og verdens beste elever. Er det rart skolen er populær?

Nå ved avslutningen av skoleåret ser vi alle med interesse på resultatene. Elevene er spente, foresatte er spente og vi ser spente. I år har det vært spesielt spennende ettersom det er første gang på fire år at elevene våre kommer opp til eksamen. Og det har vært en stor glede å se innsatsen elevene har lagt ned i eksamen og at de også har fått så mange svært gode resultater.

Vi er stolte av alle elevene våre og den innsatsen de alle legger ned i skolearbeidet.

Når elevene nå tar sommerferie går også jeg ut av dørene på Lambertseter for siste gang som rektor ved skolen. Jeg har fått tilbud om en stilling i universitets- og høyskolesektoren og etter mange år som rektor og leder i Osloskolen skal jeg nå bruke min erfaring til det beste for nye skoleledere og rektorer på rektorutdanningen og masterprogrammet i Utdanningsledelse på OsloMet.

Knut Jørgen Kopperud, tidligere rektor på Kongshavn videregående skolen og nåværende prosjektleder for Fullføringsreformen i Utdanningsetaten tiltrer som ny rektor fra 1. august 2023. Han er en erfaren og svært dyktig skoleleder og skolen vil være i trygge hender under hans ledelse.

Jeg takker så mye for samarbeidet dette skoleåret. Det har vært en sann glede! Og jeg ønsker alle elever og foresatte en riktig god sommer!

Vennlig hilsen

Kathrine Reine
rektor