Hovedseksjon

Stort foreldreengasjement

Foreldremøte vg2

Det var stor deltakelse på foreldremøtene og vi var spesielt glade for å se en full aula med foresatte på Vg2. Elever som nærmer seg 18 år har fortsatt behov for støtte, oppfølging og forståelse rundt egen skolegang og derfor er vi svært glade for å se at så mange foreldre deltar på møtene. Vi er opptatt av å ha et godt skole-hjem samarbeid. Et godt samarbeid styrker våre elever, og deres barn, gjennom skoleløpet. Tusen takk for innspill, spørsmål og gode samtaler. 

Foreldremøte_Vg2_aug_2022.pptx

Er det noe annet dere tenker på, ønsker å spørre om eller komme med innspill på?
Ta kontakt med oss. Det setter vi pris på. 

Vg1