Hovedseksjon

Referat fra foreldremøte VG3

Foreldremøte Vg1

Kjære alle foresatte til VG3-elevene våre!

Vi inviterer til foreldremøte torsdag 19. oktober kl 18-19 i skolens aula.

Her vil vi ta opp saker som vi mener er relevante for dere i forbindelse med ungdommenes siste skoleår i videregående opplæring. Selv om de er myndige, er det fortsatt mye dere kan bidra med for å støtte ungdommene i å stå distansen ut og avslutte opplæringen på best mulig måte. Dette skoleåret får dere mindre informasjon om deres barn fra oss, så vi ønsker å informere om hva vi som skole gjør for å følge opp elevene våre. Dere skal være trygge på at deres barn blir godt ivaretatt selv om dere hører mindre fra oss.

Vi kommer også til å informere om russetid og grupperinger og hva vi har gjort for å gå i dialog med ungdommene for å sørge for at alle elever opplever trygghet og inkludering på og utenfor skolen.

I tillegg blir det informasjon om vårt opplegg rundt karriereveiledning og veien videre etter videregående.

Vi håper å se så mange som mulig av dere og gleder oss til å møte dere!

Reeferat fra foreldremøte VG3