Hovedseksjon

Siste skoleuke

Russ 2022

Vi gleder oss til en litt annerledes siste skoleuke, med mye både sosialt og faglig innhold.

Mandag og tirsdag skal VG1- og VG2-elevene få starte opp med programfagene de skal ha til høsten. Elevenes fagvalg finner man i VIS, og elevene har fått informasjon om oppmøte på Teams.

På tirsdag kveld er det også den ærverdige vitnemålsutdeliingen for VG3 på Chateau Neuf. Du kan lese mer om den her: https://lambertseter.vgs.no/nyhetsarkiv/vitnemalsutdelingen-2022/

Onsdag er fag i fokus. VG1 skal på Teknisk museum og VG2 har fremmedspråk på programmet. Torsdag blir en sosial dag med klassen, før vi takker av før sommeren på fredag morgen. 

Oversikt siste skoleuke 2022.png

Standpunkt og klagefrister

Standpunktkarakterene publiseres fredag 10.juni til alle trinn. Ordinær klagefrist vil være fredag 24.juni. 

Vitnemål:

Vitnemålene overføres elektronisk til samordna opptak fortløpende etter hvert som de skrives ut. Vi vil forhåpentligvis kunne dele ut konvolutter med vitnemålene deres på avslutningen på Chateau Neuf tirsdag 14. Juni. Du må kontrollere at alt er riktig! Venter du på sensur på en skriftlig privatisteksamen? Vitnemålene kan da hentes i resepsjonen tirsdag-fredag 21.-24. juni mellom kl. 9.00 og 14.00.

De som ønsker en engelskspråklig utskrift i tillegg til det norske vitnemålet må registrere seg elektronisk innen fredag 10. juni via dette skjemaet.

Om klageadgang – spesielt viktig for elever på VG3:
Elever kan klage på standpunktkarakteren dersom de mener at skolen ikke har fulgt «vurderingsforskriften» (se: https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-14). En eventuell klage kan ikke leveres før karakterene er publisert fredag 10. juni. Klagen må begrunnes og den må leveres datert og med signatur i resepsjonen.

Klager på standpunktkarakter: Klagenemda i Oslo vil fortløpende behandle slike klager. Dersom våre lærere skal ha mulighet til å svare på en klage før sommerferien, må VG3-elevene levere inn klagen før tirsdag 14. juni kl. 12.00. Det vil da kunne være en mulighet for at klagene kan behandles og nytt vitnemål utstedes før fristen til Samordna opptak. Det er imidlertid viktig å presisere at det ikke er en garanti for dette. Siste ordinære frist for å klage er 10 virkedager, det vil si at klagen må leveres i resepsjonen senest kl. 12.00 fredag 24. juni.

Klager på privatisteksamen: Hvis du selv meldte deg opp på privatistweb.no, så er det privatistkontoret du skal kontakte vedrørende klager. For de som hadde eksamen i språk her på skolen, så er det resepsjonen som tar imot og registrerer klagen. Klagefrist er 10 dager fra du får karakteren gjort tilgjengelig for deg i Visma InSchool.