Hovedseksjon

Skriftlig eksamenstrekk

On. 15.5.

Skriftlig eksamenstrekk våren 2024 er onsdag 15. mai. Elevene får beskjed om utfallet av trekket i VIS (VismaInSchool). Datoer for kunngjøring av muntlige trekk er 4. juni, 11. juni og 14. juni.