Hovedseksjon

ChangeLead - et samarbeid med Universitetet i Oslo

Chagneleda

Med Fagfornyelsen (2020) må det gjøres et betydelig arbeid på den enkelte skole for å imøtekomme nye forventninger til skolens praksis. I ChangeLead-prosjektet samarbeider skolens ledere med forskere om utvikling av ledelse av reformarbeid over en treårsperiode. 

Målet med prosjektet er å prøve ut endringsverksted som metode i videregående skole i en norsk reformkontekst, samt å identifisere hvilket potensial endringsverksted representerer for utvikling av ledelsespraksis i skolen. 

Les blogg fra prosjektet