Hovedseksjon

Universitetsskole

Representanter fra de 18 universitetsskolene sammen med blant annet prorektor Gro Bjørnerud Mo og instituttleder Rita Hvistendahl fra ILS. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Vi har fått fornyet tillit som universitetsskole og skal ha et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo. Samarbeidet skal bygge ned skillene mellom høyere utdanning og skolen, utvikle kvaliteten på undervisningen for både elever og studenter og legge til rette for forskning på og i skolene.

For å bli valgt ut som universitetsskole, er nåløyet ganske trangt. Følgende kriterier er satt av UiO, og LVG ble valgt som 1 av 18 skoler i Oslo og Akershus fordi:

  • vi er interessert i samarbeid om utvikling av lærerutdanningen og praksis for lærerstudent
  • vi er sett på som en faglig og pedagogisk foregangsskole
  • vi er systematiske i vår tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid


For uten at vi har lærerstudenter i praksis og gir dem god veiledning, samarbeider vi om flere spennende prosjekter, som man snart kan lese mer om på hjemmesiden vår: 

FIKS – Forskning og innvasjon i skolen

VIST - Video to Support Excellence in Teaching v/Roy

REDE - Representasjon og deltakelse i naturfag 

VR-satsing - Virtual Reality inn i klasserommet