Dybdelæring for personalet: Fagfornyelsen

Fagfornyelsen. Foto: Siv Jacobsen

Hele personalet involveres i hvordan vi skal få satt dette ut i praksis her på Lambertseter. Vi har fokus på hvordan denne fornyelsen skal inn i de spesifikke fagene, og hvordan den overordnede delen skal påvirke fremtiden vår. Vedlagt ser dere bilder av brainstormingen rundt de opplæringsens verdigrunnlag - som var mandagens tema. 

Hva er fagfornyelsen?

Vi skal fornye læreplanene i:

 • grunnskolefagene og de gjennomgående fagene i videregående
 • programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
 • programfagene på de studieforberedende utdanningsprogrammene

Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. 

Hvorfor fornyer vi fagene?

 1. Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

 2. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

 3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Ny overordnet del

Overordnet del skal erstatte generell del av læreplanverket. Den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og vil gjelde fra 2020. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. Les mer om overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Tverrfaglige temaer

Vi skal prioritere tre tverrfaglige temaer:

 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling
 • folkehelse og livsmestring

Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er relevan

Fra skoleåret 2020-21: Trinnvis innføring av læreplaner

De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Fornyelsen av læreplanene innebærer til dels store endringer i fagenes innhold, og det er mange hensyn å ta når vi planlegger innføring. Blant annet er det viktig å ta hensyn til at elevene skal prøves etter læreplanene de har fått opplæring i.

Skoleåret 2020-21

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

 • 1.-9. trinn
 • Vg1

Skoleåret 2021-22

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

 • 10. trinn
 • Vg2

Skoleåret 2022-23

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

 • Vg3