Fagsamtaler

Fagfornyelsen. Foto: Siv Jacobsen

Alle foresatte til elever som har fylt 18 år som kommer til fagsamtaler mandag 10.2.2020, må ha med seg samtykke fra eleven før samtalen kan finne sted. På fullmakten må det stå elevens navn, foresattes navn, dato og underskrift av elev.