Gladnyhet om vaksinering

Naturfagstime med VG1

Elever som ikke er vaksinert prioriteres, og vi starter derfor med elever på VG1 og VG2. Det vil også settes opp en dag i neste uke til vaksinering, slik at alle elever får dette tilbudet. Det er helsepersonell fra bydelen som står for vaksineringen, vi stiller vår aula til disposisjon. Mer detaljert informasjon fra bydelen vil vi dele med dere fortløpende.

Det er frivillig å vaksinere seg. Ungdom som har fylt 16 år kan selv ta beslutningen om de ønsker å vaksineres. Elever under 16 år må ha med vedlagte samtykkeskjema med foresattes signatur. Alle elever må ta med utfylt egenerklæringsskjema som ligger vedlagt sammen med legitimasjon.

Vi har de siste to ukene bistått smittevernteamet i bydelen med smittesporing for totalt 15 av våre elever. Disse fordeler seg på flere klasser og alle tre trinn, med en overvekt på VG1 og VG2. Alle elever som er berørte av karantene og testregime har blitt kontaktet fortløpende. Skolen har også gjennomført selvtester regelmessig i berørte grupper, og elevene har fått med seg selvtester til bruk hjemme.

Vi vil takke både elever og foresatte for at dere har hatt lav terskel for å være hjemme ved symptomer, og at dere har vært i dialog med oss underveis. Nå er vi glade for å kunne tilby vaksiner til de som ønsker det, og håper at dette vil bidra til reduksjon i smittetallene i tiden fremover.