Godt nytt år - på rødt nivå

Paris

Jeg håper at du har hatt gode juledager, og at du er klar for å starte på et nytt (og bedre?) år. Jeg gleder meg til å se dere alle tilbake på skolen denne uken.

Skolestart tirsdag 4. januar på rødt nivå

Det aller viktigste smitteverntiltaket vi har, er at alle med symptomer holder seg hjemme! Hvis det gjelder deg gir du beskjed til kontaktlæreren din, og følger planen for undervisningen på Teams.

Vi fortsetter med rosa og lilla kohorter for de som skal møte fysisk på skolen. Slik ser planen ut for de første to ukene av 2022:

Oversikt uke 1 og 2.jpg

Dette betyr at rosa kohort skal på skolen tirsdag, lilla kohort onsdag osv. Husker du ikke hvilken kohort du er i?... Du finner informasjon der kontaktlæreren din la det på Teams før jul.

Selvtesting

Byrådet oppfordrer alle elever og ansatte til å teste seg etter juleferien. Skolen har i dag fått en selvtest per elev som dere får når dere kommer til skolen denne uken.

Når du møter første dag fysisk på skolen, tirsdag eller onsdag, så vil alle elevene i faggruppene få mulighet til å gjennomføre en selvtest i starten av timen i klasserommet.

For de som ikke er til stede i første time, eller har time ute på treningsfeltet, vil det være mulig å ta en selvtest i aulaen fram til lunsj på tirsdag og onsdag. For deg som får et positivt testsvar så reiser du hjem igjen, gir beskjed til kontaktlæreren din og bestiller en PCR-test i bydelen der du bor.

Med ønsker om en god start på året til alle elever

Siv