Hilsen fra rektor Siv

LambaLove

Vi er nå ferdig med første uke med rødt nivå på smittevern i videregående skole. Det har vært mye omtale i media om hva dette betyr i praksis, all den tid Viken gikk tidlig ut og bestemte seg for heldigital skole denne uken. Rødt nivå  betyr ikke stengte skoler, men det betyr en streng håndheving av en meters avstand hele dagen - også i pauser. Organiseringen bestemmes lokalt på den enkelte skole. Byggenes fysiske utforming er ulik, og vi som kjenner mulighetene og begrensningene lokalt, er også de som tar beslutningene om hvordan vi kan gjennomføre dette nivået av smittevern på en forsvarlig måte.

Lambertseter vgs er en skole med ganske små klasserom. Vi har også ganske trange ganger i deler av bygget. Dette er grunnen til at vi denne uken stort sett kun har ett trinn inne av gangen. Vi må begrense antall elever som er tilstede, for at de skal ha mulighet til å overholde en meters avstand. Elevene møtes hver morgen av rådgivere og ledere som sørger for at alle spriter hendene og minner på god håndhygiene, og at en meter gjelder – hele dagen. Hver klasse disponerer to rom, og vi går "trivselsvakt" i storefri for å minne elevene på en meters avstand og korrigere der dette ikke er ivaretatt. Vi synes elevene våre så langt har klart å overholde innstrammede regler på en god måte, men vi må nok en god stund fremover fortsette å minne på og passe på 😊

Organiseringen er krevende – både for elevene våre og for lærerne. Vi er alle enige om at det beste er å være på skolen mest mulig, og å være samlet i ett klasserom. Men bygget vårt tillater ikke en slik organisering på rødt nivå. Derfor vil vi fortsette med denne ukens organisering en uke til. Så vil vi vurdere om det er forsvarlig å slippe flere til i bygget etter hvert. Men, da må vi se at smittevernreglene er mer automatiserte enn det er i dag.

Det er mye informasjon som elevene våre nå må få med seg. Vi forsøker så godt vi kan å bruke Teams som plattform, slik at de skal kunne forholde seg til ett sted å lete. Alle lærere skal ha "corona-planer" for faget i fagets team, der finner elevene planen for timen. Vår assisterende rektor legger ut på teamet "Lambertelever" planer for oppmøte og bruk av rom. Dersom dere fanger opp at ungdommen der hjemme er usikre på hva de skal, hvor de skal være etc. - be dem om å sjekke Teams først. Det er også viktig å spørre faglærer og kontaktlærer dersom man er usikker. For dere foresatte vil vi legge ut informasjon på skolens hjemmeside. Vi anbefaler dere også å følge den litt mer "lettbeinte" informasjonen om skolehverdagen hos oss på Facebook og Instagram.