IKT-opplæring for elever

Logo for kodekurs i Osloskolen

Se videoene i riktig rekkefølge :) Det er nemlig veldig viktig at alle har lastet ned og bruker "OneNote for Windows 10" (som man lærer i video 1). Vi skal IKKE lenger bruke OneNote 2016. 

 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=lL4oYuyrqME

 

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=A8xdLAskX1g

 

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=sFKe8y5Ku9s

 

Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=HOqulvv5-QA&t=2s

Det skal også settes av tid i klassens time og ulike fagøkter, slik at elevene blir trygge på å bruke de pedagogiske verktøyene. Lykke til med læringsprosessen!