Kalkulator- og PC-avtale

Kalkulator

Kalkulatoravtalen: Her er årets kalulatoravtale fra skolehuset.no. Elevene bestiller selv, betaler selv, og kalkulatoren sendes til skolen. Viktig at elevene skriver navn og klasse i bestillingen. I programfagene på VG2 og VG3 kan det også være lurt at elevene i tillegg skriver navnet på den læreren de har i faget der de vil hente kalkulatoren. Da blir sorteringen lettere. De får kalkulatoren utlevert i matematikktimene i løpet av uke 36.

 

PC-avtalen: PC-avtalen må underskrives og levers inn til IKT-avdelingen hvert skoleår. Se vedlegg for mer info .