Hovedseksjon

Kjære foresatte på Lambertseter

Temadag 2021 Fancy Friday

Det heter at barn og unge skal skjermes i størst mulig grad, så hva betyr de nye tiltakene for oss på Lambertseter? Vi har i dag gitt alle elever informasjon om hvilke regler som gjelder for smittevern fra 9. desember, og vi skal også forsøke å oppsummere de viktigste punktene for dere foresatte:

Trafikklysmodellen innføres. Det betyr at skolene i Oslo nå går til grønt nivå fra 9. desember. Alle skoler har fra nasjonalt hold fått beskjed om å forberede seg på gult nivå. Grønt nivå innebærer at skolehverdagen organiseres som normalt, men at man bør unngå håndhilsning og klemming.

Idrett: Det er ingen anbefalinger om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idrettsaktiviteter. Vår opplæring for elever i idrettsfagene følger grønt nivå og organiseres som vanlig.

Det er ikke en 1-meters regel på skolen. Utenom skolen bør alle holde 1 meters avstand og redusere antall nærkontakter. Ansatte som jobber med barn og unge er unntatt fra denne bestemmelsen, og dette betyr altså at det ikke er noen 1-meters-avstand-regel i skolen

Munnbind i kollektivtrafikken: Myndighetene har strammet inn og det er nå påbudt å bruke munnbind i kollektiv trafikken, men Ruter erfarer at skoleelever ikke bruker munnbind som forventet. Derfor minner vi på at det er viktig at alle våre elever bruker munnbind både på reiser i skoletiden og til og fra skolen.

Jevnlig testing av elever: Inntil videre har Helseetaten besluttet at elever på videregående skoler ikke skal massetestes, slik vi hadde det tidligere i høst.

Arrangementer fremover – hva skjer?
I tråd med nasjonale føringer er vår overordnede vurdering vi skal skjerme ungdommene våre i størst mulig grad og gjennomføre mest mulig av planlagte aktiviteter innenfor de rammene vi har fått.

Vi har besøk av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) med jazzkonserter i skolens aula denne uken. DKS skal ihht sentrale føringer fremdeles gå som normalt, og det er ingen anbefalinger om avstand eller begrensninger i antall når barn og unge under 20 år deltar i kulturaktiviteter. Vi omorganiserer allikevel de siste konsertene på fredag 10/12 med tydelig klassevis inndeling og ihht retningslinjene.

Den populære Lambertligaen er avlyst frem til jul, men vi gjennomfører inntil videre andre planlagte førjulsaktiviteter. I dag morges sto for eksempel våre rådgivere og ledere og delte ut kakao til elevene våre. Vi planlegger nå juleavslutningen for elevene våre den 21. desember med en organisering der vi ikke blander klasser.

Arrangementer i privat regi: Vi vet at det er klasser på Lambertseter som planlegger med julebord de neste ukene. Dette er ikke i skolens regi, og det er den som står som arrangør som er ansvarlig for at reglene overholdes. Vi minner allikevel om retningslinjene som gjelder fra torsdag 9. desember.

Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

Videre sier regjeringen om private sammenkomster: «Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.»

Dette er i korte trekk de retningslinjene som gjelder for skoler. Vår erfaring er at den enkelte skole kan ha ulike tolkninger av hva som blir de praktiske konsekvensene. De av dere som har barn på ulike Osloskoler vil derfor kunne møte ulike løsninger og systemer fremover.

Dersom dere har spørsmål til de vurderingene vi har gjort ber vi dere om å ta kontakt, så skal vi forsøke å svare dere så raskt vi kan.

Med vennlig hilsen

Siv Jacobsen, rektor

PS: Bildet er fra temadag i 2021