Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft

I år bidrar vi til synlighet og oppmerksomhet, og samler inn store summer til forskning på kreftformer med lav overlevelse. Pengene går også til omsorgstilbud for pårørende og pasienter. Alle bidrag hjelper, uansett sum!

Ved å følge denne lenken vil du kunne bidra når lambarussen tar et krafttak mot kreft: https://innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2019/5-10488

I tillegg vil alle i Lambertseter/Nordstrand-området få besøk av bøssebærere fra Lambertseter videregående torsdag 14. mars.

Vi gleder oss til å delta på årets krafttak mot kreft, og håper dere vil være med!

Vi har et mål om å slå fjorårets sum på 104.000. Er du med?