Vi satser på bærekraftig utvikling

Miljøfyrtårn med folk

Bærekraftig utvikling

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Kildesortering på agendaen

Mer info vil komme om hvordan vi på Lambertseter skal etterleve Miljøfyrtårn-kravene, som en stor virksomhet med nesten 1000 mennesker. Både elever og ansatte vil oppleve flere endringer i bygget i perioden fremover. Eksempelvis i form av returpunkter for kildesortering. Flere av dere har sikkert allerede sett at vi er i gang med en ny panteordning for flasker/bokser.

Satsningsområde - både i og utenfor fag

Vi ønsker å ha fokus på miljø og bærekraft både i og utenfor fag, og oppfordrer alle faglærere til å vektlegge dette i fag der det er naturlig. Dette er også i tråd med fagfornyelsen som vi jobber aktivt med for tiden.

Hvis du vil lese mer om sertifiseringen av bedrifter og lignende, ta en titt her: https://www.miljofyrtarn.no/