Nettskole mandag 21.september

Orienteringstur med idrett
Som mange av dere har sett i nyhetene så er det busstreik i Oslo i morgen. Vi har har i den forbindelse vurdert hvor mange elever og ansatte som vil bli berørt av dette. Vi tror det vil gjelde rundt 50 % av elevene våre som ikke vil komme seg på skolen. 

Det vil nok også bli et større press på andre kollektivtilbud i morgen, spesielt i rushtiden. Mange av dere er jo også avhengig av t-bane for å komme på skolen. Raymond Johansen har gått ut og advart mot en krevende situasjon i morgen grunnet smittevern.

På den bakgrunn så vil Lambertseter vgs være nettskole i morgen for alle elever utenom tilrettelagt avdeling. Timene går som planlagt, men på Teams. Så alle som er friske må møte opp i Teams på oppsatt tidspunkt for undervisning. Skolen vil ikke være åpen for elever grunnet sikkerhet i forbindelse med evakuering og brann. 

Hvis streiken mot formodning skulle bli avblåst i natt, så vil vi fortsatt være nettskole i morgen. Det vil bli sendt ut ny beskjed om hva som skjer tirsdag i løpet av skoledagen i morgen.
 
Hvis spørsmål så er jeg tilgjengelig til å svare på spørsmål. Bare send meg en chattmelding på Teams eller send meg en tekstmelding på 947 97 755. Du kan også kontakte Ingrid Vaage, leder for Elevteam, på nummer 93 41 20 60.
 
Med vennlig hilsen
Roy Dorholt
Fungerende rektor