Hovedseksjon

Nominer elev til årets hederspris

VG3-collage

På Lambertseter videregående har vi tre gylne regler: 

  • Jeg er her for å lære.
  • Jeg er her for å hjelpe andre å lære.
  • Jeg er her for å bidra til at alle har det bra. 

Vi ønsker hvert år å hedre en avgangselev som har utmerket seg utfra til de tre gylne reglene. Alle elever og ansatte kan innstille til hedersprisen. Nominasjonen sendes skriftlig, med begrunnelse, på mail til rektor innen 2. juni. Hvilken elev som får hedersprisen bestemmes av en komité bestående av rektor, fem elevrepresentanter og fem ansatte. Ansattes representanter er fortrinnsvis lærere med god kjennskap til elever på VG3.

 

Har du et forslag til hvem som fortjener årets pris?

Send nominasjonen til rektor Kathrine Reine på mail innen 2.juni. 

 

Her er bilder av tidligere vinnere:

Hederselev 2021.png