Smittevern og skolestart

Koronavirus

På mandag er det første skoledag etter ferien for alle tre trinn. Vi gleder oss til å ta imot elevene. Alle elevene skal i løpet av fredagen ha mottat en Skolemelding fra sin kontaktlærer med informasjon om hvor de skal møte opp på mandag. Vi ser frem til en trygg skolestart. Her følger oppmøtetidspunktene:

 • VG1 kl. 09.00
 • VG2 kl. 12.00
 • VG3 kl. 12.00 

Smittevern og skolegang på Lambertseter videregående skole

For å få sikre en trygg og god skole er det viktig at alle ansatte og elever smittevernstiltakene. Alle skoler følger trafikklysmodellen for nivådeling av smittevern:

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt som mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte å holde en meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Smittevern og skolegang på Lambertseter videregående skole på gult nivå

Regjeringen har satt skolegangen til gult nivå. Det betyr at vi fortsatt må vise varsomhet, og etterstrebe å følge til enhver tids gjeldende smittevernsregler.

 

Her følger en mer utdypende veileder for smittevern på Lambertseter videregående skole på gult nivå

Vi unngår fysisk kontakt

 • Vi ønsker at alle frastår fra håndhilsing og klemming.

Vi holder avstand

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen, men også her holder vi vi fysisk avstand så langt det lar seg gjøre.
 • Lærerne organiserer elevene i faste plasser i klasserommene så langt det lar seg gjøre.
 • Lærerne organiserer undervisningen med faste læringspartnere/-grupper over tid.
 • Ansatte vil veksle mellom klasser/grupper, men vil holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Vi forsøker å unngå store forsamlinger på tverrs av klasser og andre faste grupper. I tilfelle bruker vi større rom med mulighet for avstand.
 • Utenfor undervisning oppfordres elever og ansatte til å holde minst en meters fysisk avstand.

Vi holder klasserom, idrettsflater, fellesarealer og undervisningsutstyr rene

 • Vi vasker dørhåndtak og berøringsflater med såpevann/antibac ved bruk av nye rom, når vi kommer og går.
 • Felles utstyr rengjøres jevnlig og tørkes over ved bytte av bruker.
 • Vi har forsterket renholdet på skolen

Vi er hjemme hvis vi er syke

 • Ved symptomer på sykdom skal elevene holde seg hjemme, og de skal ha en symptomfri dag før de går på skolen.
 • Ved varig sykdom oppfordres elever å kontakte fastlege for mulig test av for Covid 19.
 • Alle som får karantene forventes å overholde retningslinjene gitt av myndighetene.

Vi begrenser deling av mat og gjenstander

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, PC og sportsutstyr.

Kantina vår følger klare retningslinjer for smittevern

 • Mat tilberedes i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder.
 • Mat selges og serveres porsjonsvis.
 • Vi sikrer at det er god avstand mellom elever.
 • Vi har styrket renhold av kantina.

På FHI og Udir sine hjemmesider kan du finne mer informasjon relatert til temaet: