Hovedseksjon

- Gleder oss allerede til høsten

FOTO: Lambertseter vgs

«Make Lambert Great Again! Hvor mye skal til for å bytte rektor?»

Det var inngangen og spørsmålet fra en elev på sosiale medier tidligere i år.

Svaret fra vg3 var fiffig:

«Mens vi i 2005-kullet har gått her, så har vi byttet rektor hvert år. Dere får håpe rektor gjør det samme som de andre rektorene vi har hatt…»

- Og ditt svar er?

- Jeg må jeg dessverre skuffe elevene. Jeg forsvinner ikke. Det er forståelig at det var noe «murring» med tanke på enkelte grep vi tok i russetiden, men vi fikk et godt samarbeid etter hvert. Mitt tilbakeblikk er i hvert fall at vi har hatt et avgangskull som har oppført seg svært eksemplarisk, har hatt solid tilstedeværelse, gode karakterer og et imponerende antall har fullført og bestått.  

Skoleflinke elever

- Hvordan har første året vært som rektor på Lambertseter?

- Det har vært veldig fint og jeg har møtt mange hyggelige og skoleflinke elever og et utrolig kompetent lærerkollegium hvor alle har ambisjoner for at elevene skal utvikle seg. Det har virkelig vært godt å oppleve. Jeg gleder meg rett og slett allerede til høsten - til å bygge videre på det samarbeidet vi har etablert.  

- Hva kjennetegner Lambertseter vgs, synes du?

- Vi har som alle andre skoler et bredt samfunnsmandat og at elevene ikke bare skal få boklig lærdom og akademiske ferdigheter, men også utvikle seg til å bli gode medmennesker. For vår del og elevenes del på Lambertseter handler det selvfølgelig om å lykkes i å få gode faglige resultater, men like viktige er det å bidra til at medelever lærer og har det bra. Der synes jeg vi er på god vei.       

- Hva har vi lykkes med i år?

- Vi har lykkes på flere områder. Men hvis jeg skal trekke frem én ting vil jeg si at vi har lykkes spesielt godt med å utvikle varierte og gode undervisningsopplegg. Det har vært veldig interessant å studere opplegg knyttet til «aktive» og «medskapende» elever. Her har virkelig elevene våre fått utfolde seg i flere fag.

Ny vurderingspraksis

- Hva ser du på som forbedringspunkter neste skoleår?

- Jeg tror vi kan jobbe enda mer med vurderingspraksisen vår og da særlig i lys av den digitale utviklingen som møter oss. I tillegg tror jeg vi i større grad må gjøre elevene mer studieforberedte. De fleste av våre elever fullfører og består, men er de klare for studier? Er de selvstendige nok? Har de den kompetansen som kreves? Det må vi nok jobbe videre med.

- Hva er sommerferieplanene?

- Det blir Tyskland og Nord-Norge. Fotball og fisking.   

- Og sommerlektyren på nattbordet, noen anbefalinger?

- Da vil jeg anbefale Ingrid Brekke «De knuste hjerters land» og «Maskiner som tenker» av Inga Strümke.

God sommer!