Meningokokkvaksinering

Russ

Når?

Det skal vaksineres mot hjernehinnebetennelse i uke 7. Det vil være mulighet for å vaksinere seg både mandag 11.februar  og torsdag 14.februar fra kl 0830-1500.

Info og bestilling

Helsesøster Elin vil gå rundt i klassene og gi muntlig og skriftlig informasjon. Vaksinen må bestilles. Siste frist for å bestille vaksinen er 24.januar 2019.

- Vaksinen er gratis for VG3

- Vaksinen koster 400 kr for VG1 og VG2

Ønsker du å lese mer?

Gå inn på www.fhi.no